192

Pri rybníku Siloe

Chcel by som, aby nám Ježiš hovoril o viere, aby bol Ježiš tým, kto nám dá lekciu z viery. Preto si otvorme Nový zákon a spolu s Ježišom prežime niektoré úseky jeho života. Lebo on sám si dal tú námahu, aby naučil svojich učeníkov odovzdať sa a s dôverou plniť vôľu Otca; a učil ich slovami i svojimi činmi.

Pozrime sa na deviatu kapitolu sv. Jána. „Ako šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Jeho učeníci sa ho spýtali: ‚Rabbi, kto zhrešil — on, alebo jeho rodičia — , že sa narodil slepý?‘“ (Jn 9, 1—2). Títo muži aj napriek tomu, že sú pri Ježišovi tak blízko, zmýšľajú zle o úbohom slepcovi. To preto, aby ste sa nedivili, keď sa vo svojom živote, pri vašej službe Cirkvi stretnete s učeníkmi Pána, ktorí sa k vám, alebo k iným ľuďom budú správať podobne. Nedbajte na to a rovnako ako ten slepec, nevšímajte si to. Úplne sa zverte do Kristových rúk; On nikoho nenapáda, odpúšťa; neodsudzuje, ale dáva rozhrešenie; neskúma iba ľahostajne chorobu, no s božskou starostlivosťou podáva liek.

Tento bod v inom jazyku