193

Náš Pán napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči a povedal mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,“ čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci (Jn 9, 6—7).

Aký príklad pevnej viery nám ukazuje tento slepec! Viery živej a účinnej. Reaguješ tak aj ty na Božie príkazy, keď si často zaslepený, keď sa ti v starostiach vytráca svetlo? Akú moc v sebe skrývala voda, že keď sa ňou potreli oči, uzdravili sa? Bolo by určite vhodnejšie použiť nejaké tajomné kvapky, dajaký vzácny liek vyrobený v laboratóriu učeného alchymistu. No onen muž uverí, poslúchne Boží príkaz a vráti sa s očami plnými jasu.

„ Zdalo sa byť užitočné — napísal sv. Augustín komentujúc tento úryvok — aby evanjelista vysvetlil význam názvu rybníka: Poslaný. Teraz chápete, kto je ten Poslaný. Keby Pán nebol býval k nám poslaný, nebol by nikto z nás vyslobodený z hriechu “ (Sv. Augustín, In Ioannis Evangelium tractatus, 44, 2 (PL 35, 1714). Mali by sme s pevnou vierou veriť v toho, ktorý nás zachránil, v Božského lekára poslaného práve na to, aby nás uzdravil. Veriť s o to väčšou silou, o čo väčšia a beznádejnejšia je choroba, ktorou trpíme.

Tento bod v inom jazyku