197

Viera prejavovaná skutkami

V tom samom okamihu začína božský dialóg, nádherný, dojímavý, zapaľujúci, pretože ty aj ja sme teraz Bartimejom. Kristus otvára svoje božské ústa a pýta sa: Quid tibi vis faciam? Čo chceš, aby som ti urobil? A slepý na to: „Rabboni, aby som videl!“ (Mk 10, 51). Aké logické! A ty, vidíš? Nestalo sa ti niekedy to isté čo slepcovi z Jericha? Ešte i teraz si spomínam, že keď som pred mnohými rokmi nad touto pasážou rozjímal a uvedomil si, že Ježiš odo mňa niečo žiada — niečo, nevedel som však čo — začal som opakovať strelné modlitby. Čo chceš Pane, čo odo mňa žiadaš? Tušil som, že odo mňa bude chcieť niečo nové a Rabboni, ut videam — Učiteľu, nech vidím — ma pohlo, aby som vo vytrvalej modlitbe Krista prosil: Pane, nech sa splní to, čo Ty chceš.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku