199

Viera a pokora

Tentoraz nám bude rozprávať inú pôsobivú epizódu sv. Matúš. „Vtedy k nemu odzadu pristúpila istá žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok, a dotkla sa obruby jeho odevu. Aká veľká bola jej pokora! Povedala si totiž v duchu: ‚Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem‘“ (Mt 9, 20—21). Vždy sa nájdu chorí, ktorí rovnako ako Bartimej s veľkou vierou úpenlivo prosia a nemajú zábrany kričať nahlas. No všimnime si, že na Kristovej ceste sa neobjavia dve osoby rovnaké. Viera tejto ženy je takisto veľká, lenže ona nekričí: priblíži sa bez toho, aby si to niekto všimol. Stačí jej zľahka sa dotknúť Ježišových šiat, pretože si je istá, že bude uzdravená. Sotva to urobila, náš Pán sa otočí a pozrie sa na ňu. Už vie, čo sa deje vo vnútri jej srdca, vycítil jej istotu. „Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila“ (Mt 9, 22).

„ Dotkla sa zľahka okraja jeho šiat, priblížila sa s vierou, uverila a poznala, že bola uzdravená… A tak aj my, ak chceme byť spasení, s vierou sa dotýkajme Kristovho odevu “ (Sv. Ambróz, Expositio Evangelii secundum Lucam, 6, 56, 58 (PL 15, 1682—1683). Teraz už vieš, aká musí byť naša viera? Pokorná. Kto si ty a kto som ja, aby sme si zaslúžili Kristovo volanie? Kto sme, aby sme mohli byť tak blízko neho? Rovnako, ako tej žene v zástupe ľudí, aj nám Pán ponúkol príležitosť. No nie iba zľahka sa dotknúť jeho šatu či okraja jeho plášťa, iba lemu. My ho máme celého. Úplne sa nám odovzdáva, so svojím Telom, so svojou Krvou, so svojou Dušou, so svojou Božskou prirodzenosťou. Prijímame ho každý deň, každý deň sa s ním môžeme dôverne rozprávať, tak ako sa rozpráva dieťa s Otcom, tak ako by sme sa rozprávali s Láskou. A to je pravda, žiadne výmysly.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku