482

Čo na tom záleží, že máš proti sebe hoci aj celý svet so všetkou jeho mocou. Ty… vpred!

— Opakuj si slová žalmu: „Pán je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť?“… „Si consistant adversum me castra, non timebit cor meum“ — Aj keby sa proti mne postavili šíky, nezľakne sa moje srdce.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku