12

Vzrastaj prekonávaním prekážok. Božia milosť ťa neopustí: „inter medium montium pertransibunt aquae!“ Ty rozkazuješ prameňom stekať do potokov, čo tečú medzi vrchmi. Prejdeš pomedzi vrchy! Čo na tom, že sa načas zastavíš, keď sa potom ako stlačená struna vymrštíš neporovnateľne ďalej, než ako si o tom sníval?

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku