168

Situácia sluhu, ktorý dlžil desať tisíc talentov (Porov. Mt 18, 24) dobre odráža naše postavenie pred Bohom. Ani my nemáme čím splatiť nesmierny dlh za toľko dobra, ktoré nám Boh preukazuje a ešte ho svojimi osobnými hriechmi zväčšujeme. A hoci by sme s nimi aj statočne bojovali, nepodarí sa nám spravodlivo vrátiť všetko, čo nám Pán odpustil. No čo nezmôže ľudská spravodlivosť, vrchovate nahradí Božie milosrdenstvo. Áno, Boh sa môže zľutovať a náš dlh nám odpustiť, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky (Ž 105, 1).

Iste si pamätáte, že podobenstvo má aj svoju druhú časť, kontrastujúcu s tou prvou. Sluha, ktorému práve odpustili obrovský majetok, sa nechce zľutovať nad svojím spolusluhom, ktorý mu dlží sotva sto denárov. Teraz vychádza najavo, aké má skúpe srdce. Presne povedané, nikto mu nebude upierať právo žiadať to, čo je jeho, no predsa sa v nás niečo búri a vraví nám, že také neľútostné počínanie je so skutočnou spravodlivosťou nezlučiteľné. Nie je spravodlivý ten, s kým sa len pred malou chvíľou zaobchádzalo láskavo, milosrdne a s pochopením a on neprejaví voči svojmu dlžníkovi ani trocha trpezlivosti. Spravodlivosť nie je iba presné dodržiavanie práv a povinností ako v matematike, kde sa problémy riešia sčítaním a odčítaním.

Tento bod v inom jazyku