III Tretie zastavenie: Ježiš po prvý raz padá pod krížom

Kríž sa zarezáva čoraz hlbšie a svojou ťarchou zraňuje Pánove plecia.

Nával ľudí sa ustavične zväčšuje. Vojaci len horko-ťažko zadržiavajú rozbúrený a rozzúrený dav, ktorý sa ako rieka vyliata z koryta valí zo všetkých jeruzalemských uličiek.

Vyčerpané Ježišovo telo sa pod ťažkým krížom potáca. Jeho srdce plné lásky už sotva dokáže vliať život do jeho doráňaných údov.

Sprava aj zľava vidí Pán davy ľudu kráčať ako stádo bez pastiera. Každého jedného by mohol zavolať po mene, každého, aj nás. Tu sú, ktorých nasýtil pri zázračnom rozmnožení chleba a rýb, ktorých uzdravil z chorôb, ktorých vyučoval na brehoch jazera, na hore a v chráme.

Ostrá bolesť preniká Ježišovu dušu. Pán sa od vyčerpania zrúti.

Ani ty, ani ja nemôžeme nič povedať: teraz však chápeme, prečo je Kristov kríž taký ťažký a plačeme nad svojou úbohosťou a nad strašnou nevďačnosťou ľudského srdca. Z hĺbky duše vytryskne úkon pravej kajúcnosti, ktorá nás oslobodzuje zo skľúčenosti hriechu. Ježiš padol, aby sme my mohli vstať: raz a vždy znovu.

1 Si smutný?… Lebo si prehral v tom malom zápase?

Nie! Raduj sa! Pretože v tom ďalšom, s Božou milosťou a vďaka terajšiemu pokoreniu zvíťazíš!

2 Pokiaľ jestvuje boj, asketický boj, existuje aj vnútorný život. Práve to od nás Pán žiada: ochotu milovať ho skutkami, v maličkostiach každého dňa.

Ak zvíťazíš v malých veciach, zvíťazíš aj vo veľkých.

3 “Ten človek zomiera. Už sa mu nedá nijako pomôcť.”

Bolo to pred rokmi v jednej madridskej nemocnici.

Po spovedi podal kňaz chorému kríž, aby ho pobozkal. Ale chorý, bol to cigán, stále kričal a nedal sa utíšiť:

“Tými svojimi špinavými ústami predsa nemôžem pobozkať Pána!”

“Veď ho za chvíľu objímeš a pobozkáš v nebi!!

Zažil si už niekedy otrasnejší a zároveň nádhernejší spôsob prejavu ľútosti?

4 Hovoríš, ale nepočúvajú ťa. Prípadne ťa počúvajú, ale nerozumejú ti. Ostávaš nepochopený!… Možno. Ale aby sa tvoj kríž stal súčasťou Kristovho kríža, je potrebné, aby si pracoval tak, že si ťa nemusia všímať. Iní ťa raz pochopia.

5 Koľko ľudí sa so svojou pýchou a predstavivosťou ocitá na kalváriách, ktoré nie sú Kristove!

Kríž, ktorý máš niesť, je božský kríž. Nechci niesť žiaden ľudský kríž. Ak by si niekedy predsa len do tejto pasce upadol, okamžite naprav svoj úmysel: stačí len pomyslieť na to, že On z lásky k nám trpel nekonečne viac.

Táto kapitola v inom jazyku