Úvod

Pán môj a Boh môj,
pod milujúcim zrakom našej Matky
ťa chceme sprevádzať na bolestnej ceste,
ktorá sa stala cenou nášho vykúpenia.
Chceme sa podieľať na všetkom, čo si vytrpel.
Chceme ti obetovať svoje úbohé srdce, skrúšené srdce,
pretože ty nevinný
zomrieš za nás, ktorí jediní sme vinníci.
Matka moja, Sedembolestná Panna Mária,
pomôž mi nanovo prežiť tie trpké hodiny,
ktoré chcel tu na zemi znášať tvoj Syn,
aby sme my, úbohé stvorenia z hŕstky hliny,
mohli dosiahnuť život
in libertatem gloriae filiorum Dei,
v slobode a sláve Božích detí.

Táto kapitola v inom jazyku