Krížová Cesta

Kniha Krížová cesta sa skladá z krátkych komentárov k štrnástim zastaveniam Krížovej cesty, ktoré vznikli počas osobnej modlitby Josemaríu Escrivá.

„Krížová cesta nie je nejaké smutné cvičenie - komentuje Mons. Álvaro del Portillo v predslove. Veľakrát ukázal Mons. Escrivá de Balaguer, že radosť má svoje korene práve v kríži. Ak je Umučenie Krista cestou bolesti, je tiež aj cestou nádeje a istým víťazstvom. Toto nové postmortem dielo Mons. Escrivú de Balaguer, tak ako aj tie predošlé, bolo pripravené s cieľom pomôcť v modlitbe a s pomocou Božej milosti rásť v duchu pokánia – v bolesti lásky - a vďačnosti Pánovi, ktorý nás vyslobodil vlastnou krvou“. Prvé vydanie Krížovej cesty sa objavilo v roku 1981.

Kapitoly
Táto kniha v inom jazyku