VIII Ôsme zastavenie: Ježiš utešuje plačúce ženy

V dave, ktorý sleduje Pánovu cestu, je aj niekoľko žien, ktoré už nedokážu ovládnuť svoj súcit a začnú plakať. Možno si spomenuli na slávne Ježišove dni, keď všetci v údive volali: bene omnia fecit (Mk 7, 37), dobre robí všetko.

Pán však chce dodať ich plaču hlbšiu, nadprirodzenú pohnútku a vyzýva ich, aby plakali nad hriechmi, ktoré sú príčinou jeho utrpenia, a ktoré privolajú prísnu Božiu spravodlivosť:

Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým? (Lk 23, 28.31)

Pred nami sa vynárajú tvoje hriechy, moje hriechy, hriechy všetkých ľudí. Všetko zlé, čo sme urobili, všetko dobré, čo sme neurobili. Skľučujúca panoráma nespočetných hriechov a previnení, ktorých by sme sa dopustili, keby nás On, Ježiš, nebol posilnil svetlom svojho láskyplného pohľadu.

Aký krátky je život na pokánie!

1 Svätých — hovoríš mi — zalievali slzy ľútosti pri pomyslení na utrpenie nášho Pána. Zatiaľ čo ja…

Možno je to tým, že ty a ja iba pozorujeme dianie, ale neprežívame ho.

2 Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali (Jn 1, 11). Ba čo viac, vlečú ho za mesto, aby ho ukrižovali.

Ježiš odpovedá výzvou na pokánie, teraz, keď je duša ešte na ceste a ešte je čas.

Hlboká ľútosť nad našimi hriechmi. Bolesť nad nevyčerpateľnou zlobou ľudí, ktorá sa chystá usmrtiť Pána. Zadosťučinenie za všetkých, ktorí sa zatvrdilo usilujú urobiť Kristovo utrpenie na kríži neplodným.

3 Je treba spájať, je treba chápať, je treba odpúšťať.

Nikdy nestavaj kríže iba preto, aby si pripomenul, že ľudia sa navzájom zabíjali. Bol by to diablov štít.

Kristov kríž znamená mlčať, odpúšťať a modliť sa za jedných aj za druhých, aby všetci našli pokoj.

4 Majster často prechádza vždy veľmi blízko nás. Pozerá na nás… Ak k nemu vzhliadneš, ak ho budeš počúvať, ak ho neodmietneš, naučí ťa, ako dať všetkému tvojmu konaniu nadprirodzený zmysel… A potom aj ty, kdekoľvek budeš, budeš rozsievať útechu, pokoj a radosť.

5 Akokoľvek silno miluješ, nikdy nebudeš môcť milovať dostatočne.

Ľudské srdce sa vie nádherne zväčšovať. Keď miluje, trhá všetky putá v crescende lásky.

Keď miluješ Pána, nebude tvora, ktorý by nenašiel miesto v tvojom srdci.

Táto kapitola v inom jazyku