V Piate zastavenie: Šimon z Cyrény pomáha Ježišovi niesť kríž

Ježiš je vyčerpaný. Jeho krok je stále pomalší a vojaci chcú so všetkým čo najrýchlejšie skoncovať. A tak, keď vychádzajú Súdnou bránou z mesta, zadržia istého muža vracajúceho sa z poľa, a prinútia ho, aby niesol Ježišov kríž. Je to Šimon z Cyrény, Alexandrov a Rúfov otec (porov. Mk 15, 21).

Z pohľadu na celú krížovú cestu znamená táto pomoc len veľmi málo. Ježišovi však stačí úsmev, slovo, gesto, trochu lásky, aby vlial do duše priateľa plnosť svojej milosti. Po rokoch sa Šimonovi synovia stanú kresťanmi, známymi a váženými medzi svojimi bratmi vo viere. Všetko sa začalo neočakávaným stretnutím s krížom.

Hľadali ma tí, čo sa nepýtali, našli ma tí, čo nehľadali (Iz 65, 1).

Kríž sa často objaví, aj keď ho nehľadáme: je to Kristus, ktorý sa na nás pýta. A hoci sa srdce tomuto nečakanému krížu, ktorý sa nám azda práve preto zdá byť černejší, vzpiera…, neutešuj ho. No ak na tom trvá, plný vznešeného súcitu, pomaly, a akoby v dôvernom rozhovore mu povedz: „Srdce — na kríž! Na kríž!”

1 Chceš vedieť, ako sa Pánovi odvďačiť za všetko, čo pre nás urobil?… Láskou! Niet inej cesty.

Láska sa odpláca láskou. Lenže istotu, že naozaj zo srdca miluješ, ti dá iba obeta. Maj teda odvahu! Zapri sa a vezmi na seba jeho kríž. Potom si budeš istý, že jeho lásku odplácaš láskou.

2 Ešte nie je neskoro, ešte nie je všetko stratené… Hoci by sa ti tak zdalo. Hoci by to tisíce hlasov zlovestne opakovalo. Aj keby ťa sprevádzali samé skeptické a posmešné pohľady… Prišiel si v pravý čas, aby si na seba vzal kríž: vykupiteľské dielo ešte stále pokračuje — teraz! —, a Ježiš potrebuje mnoho Šimonov z Cyrény.

3 Šľachetné srdce neváha pred obeťou, keď ide o šťastie toho, koho miluje. Veľkomyseľná duša premôže pocit nechuti, keď môže rozjasniť tvár trpiaceho, a bez váhania sa odovzdáva… A Boh? Zaslúži si azda menej lásky než kus mäsa, než hrsť hliny?

Nauč sa umŕtvovať svoje rozmary. Prijmi protivenstvá bez zveličovania, bez dramatizovania, bez… hystérie. Potom bude Ježišov kríž na jeho pleciach ľahší.

4 Dnes prišla spása do tohto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo (Lk 19, 9-10).

Zachej, Šimon z Cyrény, Dimas, rímsky stotník…

Teraz už vieš, prečo ťa Pán hľadal. Poďakuj mu za to!… Ale opere et veritate, skutkami a v pravde.

5 Ako máš naozaj milovať Kristov svätý kríž? Žiadaj si ho!… Pros Pána o silu, aby si ho mohol vkladať do sŕdc všetkých ľudí, všade na svete! A potom… s radosťou odčiňuj; snaž sa ho milovať aj tlkotom všetkých sŕdc, ktoré ho ešte nemilujú.

Táto kapitola v inom jazyku