799

Det som förvånar dig tycker jag är naturligt, nämligen att Gud sökte upp dig i ditt arbete.

På samma sätt sökte han upp de första: Petrus, Andreas, Johannes och Jakob vid deras nät, Matteus utanför tullhuset …

Och, hör och häpna, Paulus mitt under hans ansträngningar att göra slut på kristendomens frö.

Denna punkt på ett annat språk