802

Det finns en lärd person som du skulle vilja vinna för ditt apostolat, och en annan som är inflytelserik, och en tredje som är förnuftig och dygdig.

Be, gör uppoffringar och påverka dem genom ditt exempel och genom dina ord! De kommer inte! Förlora inte din frid för det: det är för att de inte är nödvändiga.

Tror du inte att det fanns samtida med Petrus som var lärda, inflytelserika, förnuftiga och dygdiga men som ändå stod utanför de tolvs apostolat?

Denna punkt på ett annat språk