811

Minns du? Du och jag bad vår bön medan dagen led mot sitt slut. Nära oss hördes bruset av vatten. I den kastilianska stadens stillhet hörde vi även olika röster som talade hundratals språk och i nöd ropade till oss att de ännu inte kände Kristus.

Du kysste frimodigt krucifixet och bad honom att få bli en apostel för apostlar.

Denna punkt på ett annat språk