846

Jag håller med: du gör ett bättre arbete genom ett samtal i familjen eller genom ett förtroligt samtal på tu man hand än genom att hålla offentliga tal - sådant spektakel, sådan teater! - inför tusentals åhörare.

Men om det är nödvändigt att hålla tal så gör det.

Denna punkt på ett annat språk