834

Finns det större dåraktighet än att med vida kast strö gyllene vete på marken för att låta det ruttna? Utan denna generösa dårskap skulle det inte finnas någon skörd.

Mitt barn: hur står det till med din generositet?

Denna punkt på ett annat språk