848

Du vill bli martyr. - Jag skall ge dig ett martyrium som ligger inom räckhåll för dig: att vara apostel men inte kalla dig apostel, att vara missionär - med ett uppdrag - men inte kallas missionär, att tillhöra Gud men se ut att tillhöra världen: att förbli obemärkt!

Denna punkt på ett annat språk