Lojalitet

När Kristus går förbi

Guds vänner

Lojalitet → gentemot den egna kallelsen
Lojalitet → gentemot Kyrkan
Lojalitet → i det kristna uppförandet
Lojalitet → illojalitet
Lojalitet → trohet

När Kristus går förbi

Lojalitet → uthållighet

När Kristus går förbi