370

Jag har alltid tyckt att brist på lojalitet på grund av mänsklig hänsyn är brist på kärlek … och på personlighet.

Denna punkt på ett annat språk