353

Varje dag måste du växa i lojalitet gentemot Kyrkan, påven, den Heliga Stolen … Med en alltmer teologisk kärlek.

Denna punkt på ett annat språk