360

Även om det verkar paradoxalt, händer det inte sällan att det är just de som påstår sig vara Kyrkans barn som sprider mest förvirring.

Denna punkt på ett annat språk