371

Vänd din blick mot Jungfru Maria och betrakta hur hon övar dygden lojalitet. När Elisabet behöver henne säger Evangeliet att hon gav sig iväg cum festinatione - glatt och skyndsamt. Lär dig av det!

Skrifthänvisningar
Denna punkt på ett annat språk