214

"Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge."

Herre, jag ser ständigt tydligare att blodsband, om de inte går genom ditt älskvärda Hjärta, för vissa kan vara ett ständigt kors; för somliga kan de vara orsak till frestelser - mer eller mindre direkta - mot uthålligheten; för andra kan de vara orsaken till fullständig ineffektivitet; och, för alla, ballast som utgör hinder mot fullständig hängivelse.

Skrifthänvisningar
Denna punkt på ett annat språk