211

Fördjupa varje dag den apostoliska dimensionen i din kristna kallelse. För tjugo århundraden sedan inrättade han - för att du och jag skulle förkunna det högt för människorna - en värvningsbyrå, öppen för alla dem som har ett ärligt hjärta och förmåga att älska … Vilka tydligare uppmaningar kan du behöva än orden ignem veni mittere in terram - jag har kommit för att tända en eld på jorden eller, dessutom, tanken på de tvåtusenfemhundra miljoner själar som ännu inte känner Kristus?!

Skrifthänvisningar
Denna punkt på ett annat språk