227

Du skrev till mig: En ung man som var på väg norrut anslöt sig till vår grupp. Han var gruvarbetare. Han sjöng mycket bra och föll in i vår sång. Jag bad för honom tills vi kom fram till hans station. Då han tog avsked av oss, kommenterade han: "Vad trevligt det vore att fortsätta resan tillsammans med er!"

- Jag kom genast att tänka på mane nobiscum - stanna hos oss Herre! - och bad Honom, med tro, att de andra skall "se Honom" i var och en av oss som är följeslagare på "deras väg".

Skrifthänvisningar
Denna punkt på ett annat språk