581

Виж как светите евангелисти искрено и простодушно свидетелстват за събитията, показващи слабата и колеблива вяра на апостолите!

— Правят го с една-едничка цел: за да не губим надеждата, че един ден и ние ще придобием непоклатимата вяра, с която по-късно живели същите апостоли.

Предмети
Този параграф на друг език