582

Колко прекрасна е нашата католическа вяра! — Тя разсейва всички тревоги, задоволява разума и изпълва сърцето с надежда!

Предмети
Този параграф на друг език