585

„Si habueritis fidem, sicut granum sinapis!“ — „Ако имахте вяра колкото едно синапово зърно!“

— Ах, какви обещания крие този възглас на Учителя!

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език