588

„Omnia possibilia sunt credenti.“ —„Всичко е възможно за вярващия.“ Това са думи на Христос.

— Защо чакаш и не Му кажеш като апостолите: „Аdauge nobis fidem!“ — „Усили в мен вярата!“?

Предмети
Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език