586

Бог е неизменен. — Нужни са единствено хора с вяра. И тогава ще се възобновят чудесата, за които четем в Свещеното Писание.

— „Ecce non est abbreviata manus Domini.“ — „Ето, ръката на Господа — мощта Божия — не се е смалила.“

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език