587

Нямат вяра. — Но са пълни с всякакви суеверия. Смях и срам предизвикваше в нас онзи влиятелен човек, който ставаше неспокоен заради една безобидна дума — която според него вещаела лош късмет — или като видеше, че черна котка му минава път.

Този параграф на друг език