629

Силата на послушанието! — Ето например св. ап. Петър цяла нощ не можа да улови нито една риба в Генисаретското езеро.

— А какво стана, когато той се подчини на Господ? Хвърли мрежата отново и улови „piscium multitudinem copiosam“ — „голямо множество риба“.

— Повярвай ми, чудото се случва всеки ден.

Предмети
Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език