639

Никога не ще съжаляваш за това, че си мълчал, но много пъти ще съжаляваш за това, че си говорил.

Този параграф на друг език