305

M’has escrit: «La senzillesa és com la sal de la perfecció. I és el que a mi em falta. Vull assolir-la, amb l’ajuda d’Ell i de vostè».

—Ni la d’Ell ni la meva no et faltarà. —Posa-hi els mitjans.

Aquest punt en un altre idioma