306

Que la vida de l’home sobre la terra és milícia, ho va dir Job fa molts segles.

—Encara hi ha panxacontents que no se n’han assabentat.

Matèries
Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma