310

Induimini Dominum Jesum Christum —revestiu-vos de nostre Senyor Jesucrist, deia sant Pau als Romans. —Al Sagrament de la Penitència és on tu i jo ens revestim de Jesucrist i dels seus mereixements.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma