322

És veritat que al nostre Sagrari li dic sempre Betània... —Fes-te amic dels amics del Mestre: Llàtzer, Marta, Maria. —I després ja no em demanaràs per què li dic Betània al nostre Sagrari.

Aquest punt en un altre idioma