314

Et vaig escriure, i et deia: «Em repenjo en tu: ¡tu veuràs què fem...!». —¡Què havíem de fer, sinó buscar el suport de l’Altre!

Aquest punt en un altre idioma