312

¡Poder del teu nom, Senyor! —Vaig encapçalar la meva carta, com tinc per costum: «Que Jesús te’m guardi».

—I m’escriuen: «El ¡Jesús te’m guardi! de la seva carta ja m’ha servit per sortir-me’n d’una de bona. Que Ell els guardi també a tots».

Aquest punt en un altre idioma