422

Hauràs pensat alguna vegada, amb santa enveja, en l'Apòstol adolescent, Joan, quem diligebat Iesus —que Jesús estimava.

—¿No t'agradaria merèixer que et diguessin «el qui estima la Voluntat de Déu»? Posa els mitjans, dia a dia.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma