855

Encara que tot s'enfonsi i s'acabi, encara que els esdeveniments es presentin a l'inrevés del que s'havia previst, amb tremenda adversitat, no s'hi guanya res, amoïnant-s'hi. A més, recorda l'oració confiada del profeta: «el Senyor és el nostre Jutge, el Senyor és el nostre Legislador, el Senyor és el nostre Rei; és Ell qui ens ha de salvar».

—Resa-la devotament, cada dia, a fi d'acomodar la teva conducta als designis de la Providència, que ens governa per al nostre bé.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma