Jezus Christus

Jezus Christus → Allerheiligste Hart van Jezus
Jezus Christus → Christus aanwezig in de h. Eucharistie
Jezus Christus → Christus bevrijdt de mens
Jezus Christus → Christus die langskomt en roept
Jezus Christus → Christus Koning
Jezus Christus → Christus plaatsen aan de top van de menselijke activiteiten

Gesprekken met mgr. Escrivá

Jezus Christus → de allerheiligste mensheid van de Heer
Jezus Christus → de christen, een tweede Christus

Gesprekken met mgr. Escrivá

Jezus Christus → de h. Maagd, moeder van Christus en weg naar Hem
Jezus Christus → de wonden van Christus
Jezus Christus → dorst naar zielen
Jezus Christus → en heiliging van de arbeid

Gesprekken met mgr. Escrivá

Jezus Christus → geboorte en verborgen leven
Jezus Christus → Goede Herder

Vrienden van God

Jezus Christus → Hart van Christus
Jezus Christus → Hem volgen midden in de wereld

Gesprekken met mgr. Escrivá

Jezus Christus → Hemelvaart

Christus komt langs

Jezus Christus → het thuis van Nazareth
Jezus Christus → het werk van Christus
Jezus Christus → hooop en sterkte van de mens
Jezus Christus → identificatie met Christus
Jezus Christus → kruis en verrijzenis
Jezus Christus → leven van Jezus
Jezus Christus → lijden en dood
Jezus Christus → lijden en dood
Jezus Christus → mensheid van Christus
Jezus Christus → model en weg
Jezus Christus → omgang met de Heer
Jezus Christus → omgang van de Heer met zijn leerlingen
Jezus Christus → openbaar leven
Jezus Christus → verborgen leven
Jezus Christus → verheerlijking

De Weg

De Smidse

Jezus Christus → verlosser en hogepriester

Gesprekken met mgr. Escrivá

Jezus Christus → verrijzenis van Christus
Jezus Christus → vleeswoording
Jezus Christus → volmaakt God
Jezus Christus → voorbeeld van armoede
Jezus Christus → voorbeeld van boetedoening
Jezus Christus → voorbeeld van de heilige zuiverheid
Jezus Christus → voorbeeld van gebed
Jezus Christus → voorbeeld van goddelijk kindschap
Jezus Christus → voorbeeld van liefde
Jezus Christus → voorbeeld van nederigheid en dienstbaarheid
Jezus Christus → voorbeeld van verstandigheid en sterkte
Jezus Christus → voorbeeld van werk
Jezus Christus → wonderen
Jezus Christus → zijn heerschappij en vrijheid
Jezus Christus → zijn heilige mensheid
Jezus Christus → zijn liefde tot de vrijheid

Gesprekken met mgr. Escrivá

Jezus Christus → zijn menswording en gewone leven
Jezus Christus → zijn oproep tot heiligheid en apostolaat

Gesprekken met mgr. Escrivá