Voorwoord

Mijn Heer en mijn God, onder de liefdevolle blik van onze Moeder, bereiden wij ons voor om U te begeleiden op de lijdensweg die de losprijs is geweest om ons vrij te kopen. Wij willen alles lijden wat U geleden hebt, U ons arm en berouwvol hart aanbieden, omdat U onschuldig bent en voor ons gaat sterven, voor ons die de enige schuldigen zijn. Mijn Moeder, bedroefde Maagd, help mij die bittere uren opnieuw te beleven die uw Zoon op aarde wilde doormaken, opdat wij, die uit een handvol leem gemaakt zijn, uiteindelijk zouden kunnen leven in libertatem gloriae filiorum Dei, in de vrijheid en de glorie van de kinderen Gods.

Dit hoofdstuk in een andere taal