Zestawienie punktów

Znaleziono 6 punktów w «Droga», które dotykają tematu Strzeżenie zmysłów .

Oczy! Przez nie przenika do duszy wiele niegodziwości. – Ileż to złych doświadczeń, jak w przypadku Dawida…! – Jeśli będziecie strzec swojego wzroku, zapewnicie ochronę swojemu sercu.

Po cóż tyle patrzeć, skoro „swój świat” nosisz we własnym wnętrzu?

Powiedz swojemu ciału: „Wolę mieć w tobie niewolnika, niż być twoim niewolnikiem”.

Niech twoja wola przez pokutę wyegzekwuje od zmysłów to, czego inne władze duszy odmawiają jej na modlitwie.

Surowy post to pokuta niezmiernie miła Bogu. – Ale, z tego czy innego powodu, pofolgowaliśmy sobie. Nic nie szkodzi – wręcz przeciwnie – o ile za zgodą swojego kierownika duchowego będziesz często go praktykować.

Milczenie jest jak gdyby stróżem życia wewnętrznego.

Odniesienia do Pisma Świętego