281

Milczenie jest jak gdyby stróżem życia wewnętrznego.

Ten punkt w innym języku