594

Nie jesteś pokorny wtedy, gdy sam się upokarzasz, lecz wówczas, gdy ciebie upokarzają, a ty znosisz to dla Chrystusa.

Ten punkt w innym języku