598

Jak wielka jest wartość pokory! – Quia respexit humilitatem1… Ponad wiarę, ponad miłość, ponad niepokalaną czystość, radosny hymn naszej Matki w domu Zachariasza głosi: „Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia”.

Przypisy
1

Quia respexit humilitatem (łac.) – Bo wejrzał na uniżenie – słowa Maryi z hymnu Magnificat (przyp. tłum.).

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku