604

Uznaj z pokorą własną słabość, abyś mógł powtórzyć za Apostołem: Cum enim infirmor, tunc potens sum – ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku