610

Odwagi, z jaką bronisz ducha i norm dzieła apostolskiego, w które jesteś zaangażowany, nie powinna osłabiać fałszywa pokora. – Ta odwaga nie jest pychą: to kardynalna cnota męstwa.

Ten punkt w innym języku